Γενικές οδοντιατρικές υπηρεσίες για παιδιά

Οδοντιατρικές υπηρεσίες πρόληψης

 • Λεπτομερής κλινικός και ακτινογραφικός έλεγχος
 • Οδηγίες σωστής διατροφής για παιδιά
 • Οδηγίες στοματικής υγιεινής για παιδιά
 • Εφαρμογή προληπτικών επικαλύψεων στους μόνιμους γομφίους
 • Πρόληψη οδοντικών τραυματισμών (αθλητικοί νάρθηκες)
 • Πρόληψη οδοντικών ανωμαλιών
One Tooth

Θεραπεία

 • Αντιμετώπιση της οδοντιατρικής φοβίας
 • Οδοντικός καθαρισμός (αφαίρεση οδοντικής πλάκας, χρωστικών και τρυγίας)
 • Εμφράξεις σύνθετής ρητίνης σε τερηδονισμένα δόντια
 • Πολφοτομή και ενδοδοντική θεραπεία σε βαθιά τερηδονισμένα δόντια
 • Αποκατάσταση κατεστραμμένων δοντιών με ανοξείδωτες στεφάνες
 • Εξαγωγές νεογιλών και μόνιμων δοντιών
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων διάπλασης των δοντιών
 • Αντιμετώπιση επιβλαβών στοματικών συνηθειών (μπιμπερό, πιπίλα, θηλασμός δακτύλου)
 • Λεύκανση δοντιών
One Tooth

Επείγοντα

 • Γενική οδοντιατρική
 • Αντιμετώπιση οξείας πολφίτιδας (έντονου οδοντικού πόνου) λόγω προχωρημένης τερηδόνας
 • Αντιμετώπιση οδοντικού αποστήματος, συνήθως λόγω νέκρωσης βαθιά τερηδονισμένου δοντιού
 • Αντιμετώπιση τραυματισμού νεογιλών και μόνιμων δοντιών, και, των γειτονικών μαλακών ιστών
 • Αντιμετώπιση στοματίτιδας
 • Αντιμετώπιση αφθών
One Tooth

Learn more

Espa banner